Oświata 23 marca 2017

Stanowisko Urzędu Miejskiego w Krobi, dotyczące edukacji przedszkolnej na terenie gminy Krobia.

W związku z emocjonalną dyskusją, która rozgorzała po publikacji artykułów pt.: „Rodzice zaskoczeni rzekomą akceptacją” oraz „Przyjmą wszystkich, jak przeniosą 6-latków”, zamieszczonych na portalu gostyń24, a także ogólnikową i swobodną interpretacją wypowiedzi Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy oraz Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi Agnieszki Linowskiej z dnia 21marca 2017 r., pragniemy zachęcić Państwa do uważnego odsłuchania zapisu z posiedzenia wspólnego komisji Rady Miejskiej w Krobi, zamieszczonego na ww. portalu. Z treści zapisu w żaden sposób nie wynika bowiem, iż zapadła jakakolwiek decyzja w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, do którego skierowane mogłyby zostać dzieci 6-letnie. Faktem jest natomiast, że podczas zebrania z rodzicami tych dzieci, które odbyło się w dniu 20 marca br., grupa rodziców wysunęła pewne założenia, które spowodowałyby, iż rozważyliby możliwość uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego przy ZSPiG w Krobi, w przypadku jego ewentualnego utworzenia, o co zresztą postulowała część rodziców. Dowolne parafrazowanie wypowiedzi burmistrza Krobi spowodowało również, że część osób, w tym czytelników portalu gostyń24.pl uznała, iż ww. rozwiązanie takie było propozycją władz samorządowych Gminy Krobia. Tymczasem wypowiedź burmistrza Krobi oraz kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi była jedynie odtworzeniem przebiegu spotkania, o którym wspomniano powyżej. Niewłaściwe są również tezy, przypisywane organom samorządowym Gminy Krobia, jakoby rodzice zgodzili się na ww. rozwiązanie. Dlatego też zaproponowanego przez cześć rodziców rozwiązania, dotyczącego uczęszczania 6-latków do oddziału przedszkolnego przy ZSPiG w Krobi, obwarowanego zresztą pewnymi warunkami, nie można traktować jako wyrażenia zgody, a jedynie jako głos w dyskusji, do którego prawo mają zresztą wszyscy zainteresowani tematem rodzice. Ponieważ zarówno podczas spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich, jak i podczas posiedzenia wspólnego komisji Rady Miejskiej w Krobi nie zapadły żadne konkretne decyzje, na dzień 4 kwietnia br. (na godz. 18:30) zaplanowano kolejne spotkanie z rodzicami 6-latków, podczas którego prowadzona będzie dalsza dyskusja w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z terenu gminy Krobia. Należy dodać, że informacja o zebraniu, bez wskazania jego konkretnej daty, została rodzicom przekazana już podczas spotkania w dniu 20 marca br. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rodziców z prośbą o merytoryczną dyskusję, która miejmy nadzieję zaowocuje satysfakcjonującymi rozwiązaniami dla wszystkich dzieci, które będą lub mogłyby uczęszczać w przyszłych latach do Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi. Warto bowiem zaznaczyć, że biorąc pod uwagę wskaźniki demograficzne, utworzenie dodatkowego oddziały przedszkolnego, niezależnie od jego lokalizacji, będzie być może rozwiązaniem kontynuowanym również w kolejnych latach.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-27 07:30:24