OSP 18 grudnia 2018

Strażacy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem

Strażacy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem

Bożonarodzeniowy czas sprzyja spotkaniom nie tylko w gronie rodziny i najbliższych, ale również tych osób, które wykonują podobną profesję czy działają dla wspólnego celu. Mając na uwadze powyższe, 16 grudnia w świetlicy wiejskiej w Gogolewie odbyło się spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Krobi. Prócz przedstawicieli wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Krobia, udział wzięli w nim również: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu Andrzej Małecki, Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda, radna Rady Miejskiej w Krobi Genowefa Skrobała oraz Sołtys Gogolewa Adam Franciszczak. Zanim jednak strażacy przełamali się opłatkiem i zasiedli z gośćmi do wspólnej wieczerzy, podsumowali jeszcze działalność jednostek OSP w 2018 roku. Prócz aktywności ratowniczo-gaśniczej, kilkadziesiąt razy zabezpieczali oni również uroczystości patriotyczne, kościelne i imprezy sportowe, a także uczestniczyli w piknikach i festynach. Jak na spotkanie opłatkowe przystało, nie zabrakło w jego trakcie życzeń, wśród których najczęściej powtarzanym było dobre zdrowie oraz taka sama liczba wyjazdów co powrotów z działań ratowniczo-gaśniczych. Warto dodać, że pomimo, iż strażacy z gminy Krobia nigdy nie zawiedli, ostatnie lata rodzą obawy o przyszłość ochotniczych formacji pożarniczych. Jak zauważyli sami druhowie, główną tego przyczyną jest coraz mniejsza liczba młodzieży zainteresowanej kontynuowaniem tradycji strażackich. Być może ratunkiem w tej sytuacji będą nabory do Dziecięcych Drużyn Pożarniczych w Krobi i Pudliszkach, które są kontynuacją projektu "Jak Zosia i Wojtek strażakami zostali", realizowanego w ostatnich miesiącach na terenie gminy Krobia. Mimo wszystko strażacy wierzą jednak w to, że w przyszłości w ich szeregach nie zabraknie osób, które o każdej porze dnia czy nocy będą gotowe nieść pomoc bliźniemu.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-12-18 19:53:23