Oświata 22 września 2017

Stypendyści nagrodzeni

Stypendyści nagrodzeni

Miły akcentem podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi w dniu 20 września br., szczególnie dla wyróżnionych, było wręczenie stypendiów Rady Miejskiej w Krobi za wyniki w nauce za II semestr w roku szkolnym 2016/2017. Decyzją radnych stypendia otrzymało 100 uczniów, a każdy z nich „wzbogacił się” o 250 zł. Wyróżnionym towarzyszyli rodzice, którzy nie kryli radości i dumy z wyników edukacyjnych, osiągniętych przez ich dzieci. Stypendium za wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcowosemestralnej uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się stypendium oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 5,5 ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania w danym roku szkolnym. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium sporządza dyrektor szkoły, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje w drodze uchwały Rada Miejska w Krobi. Wyróżnionym uczniom gratulujemy, życzymy ich kolejnych sukcesów oraz satysfakcji z osiągniętych wyników edukacyjnych.

20 września stypendia odebrali:

Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi:

Lena Kordek, Zofia Wachowiak, Wiktoria Fórmanowska, Martyna Jurkowska, Aleksandra Piechocka, Olga Żołędziowska, Zuzanna Chuda, Jakub Frąckowiak, Teofil Hałas, Hubert Kapała, Zofia Mikołajczak, Antonina Olejnik, Mateusz Przybylski, Franciszek Puślednik, Natasza Rajewska, Stanisław Rozmiarek, Zofia Selwod, Antonina Tajbel, Kalina Spychała, Martyna Talarczak, Zuzanna Śląska, Kacper Huchrak, Karol Humerski, Rafał Jernaś, Marta Siemowska, Kamil Dykcik, Patrycja Gubańska, Adam Hoska, Kornelia Kaczmarek, Zofia Karolczak, Marcin Marciniak, Zuzanna Sojka, Łukasz Łysakowski, Aleksandra Michalska, Anna Pazoła, Julia Żarnowska, Aleksandra Ławniczak, Klaudia Łuczak, Aleksander Wajs, Kacper Ratajczak, Jagna Skorupka, Zofia Wałkiewicz.

Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi:

Zofia Jędryczka, Patryk Pierzchlewicz, Edmund Szczepaniak, Łukasz Glura, Weronika Majewska, Mikołaj Smektała, Daria Stochaj, Wiktoria Wencel, Ziemowit Żołędziowski, Łucja Ofierzyńska, Agata Wenderska, Wiktoria Andrzejewska, Wiktor Dudka, Marcelina Urbańska, Maria Andrzejewska, Katarzyna Czwojda, Bernadeta Gorzkiewicz, Weronika Jeż, Julia Michalska, Alicja Sorbicka, Zofia Andrzejewska, Julia Frączek, Justyna Szpurka, Jędrzej Gembiak, Agata Paikert.

Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi:

Weronika Bąk, Michał Kurpisz, Krystian Pakosz, Agata Prętkowska, Oliwia Worwa, Agata Chuda, Michalina Kordus, Ines Jakuszkowiak, Michalina Jesiak, Paulina Andrzejewska, Anna Sikora, Julia Paszkowiak.

Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi:

Milena Mendyka, Monika Kaczmarek

Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego i Gimnazjum im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach:

Anna Hądzlik, Maria Walczak, Weronika Nowak, Serafina W/Rufael, Maria Walczak, Dawid Kaźmierczak, Janusz Pietrzak, Wojciech Dykiert, Alan Olejniczak, Natalia Pazoła, Olga Skorczak, Wiktoria Skrzypczak, Piotr Paszkowiak.

Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego i Gimnazjum im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach:

Karina Żelichowska, Agnieszka Krystkowiak, Przemysław Hądzlik, Kacper Zaremba, Rafał Wołos, Piotr Żyto.

Nazewnictwo szkół przyjęto wg. stanu faktycznego na dzień podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Krobi.

galeria_facebook Gmina KrobiaOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-09-22 17:42:01