Inwestycje 11 września 2018

Świetlica w pełnej krasie

Świetlica w pełnej krasie

Zakończył się ostatni etap prac związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na świetlicę wiejską w Pijanowicach. Koszt zadania, które wykonał Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaczmarek ze Starej Krobi, wyniósł 48 339,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie posadzek z płytek kamionkowych (na całej powierzchni użytkowej świetlicy), tynkowanie i malowanie ścian, montaż armatury, a także wymianę pokrycia dachowego nad pomieszczeniem gospodarczym i toaletami. Dzięki zrealizowanemu zadaniu nie tylko poprawiła się estetyka świetlicy, ale również znacznie zwiększyła się jej funkcjonalność, stąd mieszkańcy Pijanowic będą teraz mogli korzystać z niej w pełnym zakresie. Pozostaje mieć nadzieję, że modernizacja lokalnego centrum aktywności, którym jest świetlica wiejska, jeszcze bardziej mobilizować będzie mieszkańców sołectwa do współdziałania i pogłębiania więzi sąsiedzkich, a także przysłuży się społeczno-kulturalnej animacji.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-09-11 08:03:25