Gospodarka 15 lipca 2019

Szansa na własną firmę o dotację!

Szansa na własną firmę o dotację!

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie przy współpracy z Jan Guss GWARANCJA Biuro Cunsultingowo-Handlowe w Poznaniu zachęcają do udziału w projekcie "Zakładam firmę z dotacją" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Celem projektu jest
utworzenie nowych, trwałych przedsiębiorstw powstałych dzięki zaktywizowaniu 45 osób w wieku od 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, w tym na terenie gminy Krobia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie niższe niż podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa), bezrobotnych, biernych zawodowo.

Dzięki przeszkoleniu z zakresu zakładania własnej firmy zostanie udzielonych 36 dotacji bezzwrotnych i wsparcie pomostowe dla 36 firm. W ramach projektu jego realizator oferuje:
- doradztwo zawodowe i psychologiczne - wrzesień 2019
- szkolenie ABC przedsiębiorczości - październik 2019
- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 000 zł - grudzień 2019
- wsparcie pomostowe 1300 zł/m-c - od grudnia 2019
- pomoc szkoleniowo-doradczą - od listopada 2020

Więcej informacji na temat projektu udziela Biuro Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno, tel. 65 529 56 56, email: leszno@riph.plOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-07-15 13:48:28