Aktualności z NGO 24 lipca 2018

Tym razem spotkali się w Potarzycy

Tym razem spotkali się w Potarzycy

22 lipca w Gościńcu w Potarzycy, w ramach organizowanej tam imprezy integracyjno-sportowej „Pod jednym dachem w Potarzycy”, odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Krobia. Z zaproszenia krobskiego samorządu, reprezentowanego w tym dniu przez Zastępcę Burmistrza Krobi Michała Listwonia oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi Łukasza Kubiaka, skorzystało tym razem 41 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Poza stworzeniem płaszczyzny do integracji oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, spotkanie było też okazją do dyskusji na temat współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi w najbliższych miesiącach. By lepiej poznać oczekiwania przedstawicieli tzw. „trzeciego sektora” w tym zakresie, krobscy urzędnicy zachęcili ich do wypełnienia ankiety, która pomoże samorządowcom przygotować przyszłoroczny budżet m.in. pod kątem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkania ustalono również, że na przełomie listopada i grudnia zorganizowane zostaną warsztaty dla członków organizacji, podczas których przybliżone im zostaną zasady aplikowania o środki z budżetu Gminy oraz ich rozliczania. Forum organizacji pozarządowych w Potarzycy było również okazją do wzbogacenia wiedzy ich przedstawicieli na temat bieżącej działalności stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych. Uczestnikom spotkania przybliżone zostały zatem m.in. zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej, a także obowiązki organizatora zbiórek publicznych. Po zakończeniu części szkoleniowej spotkania, przedstawiciele organizacji skupili się na integracji, dyskusjach i wymianie doświadczeń. Mogli też skosztować regionalnych potraw ze „stołu rozmaitości”, który przygotowany został z ich udziałem.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-07-26 07:20:30