Komunikaty 27 grudnia 2019

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictw

Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Krobi unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku, ogłoszony Zarządzeniem Nr 137/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku i stanowiący Załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia.

 

Szczegóły w BIP.