Aktualności 14 lutego 2018

Urzędnicy doręczą decyzję podatkowe

Urzędnicy doręczą decyzję podatkowe

Do 28 lutego br. ośmioro pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi doręczy mieszkańcom Krobi oraz części mieszkańców Pudliszek, niespełna 2000 decyzji podatkowych, dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z art. 144 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, pisma, za pokwitowaniem, doręczać może również sołtys. Stąd też mieszkańcy wiosek na terenie gminy Krobia, w tym również niektórzy mieszkańcy Pudliszek, decyzje podatkowe otrzymają od swoich sołtysów. W tym miejscu przypominamy, że termin zapłaty I raty podatku upływa 15 marca 2018 roku. Dostarczanie korespondencji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi jest kontynuacją decyzji sprzed lat i przyczynia się do oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych (ok. 5 tys. zł). Jest to bowiem rozwiązanie tańsze niż kierowanie korespondencji za pośrednictwem np. operatora pocztowego. Dodatkowo pokrywa się ono z zasadami celowości i oszczędności, zobowiązującymi organy administracji do optymalnego doboru metod i środków służących osiąganiu zakładanych celów i umożliwiających terminową realizację zadań.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-02-14 06:33:34