Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Gospodarka 22 maja 2018

Uwaga przedsiębiorcy!

Uwaga przedsiębiorcy!

Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL, zostanie on w najbliższym czasie z ewidencji usunięty. Chociaż uzupełnienia danych należało dokonać z mocy prawa do 19 maja br., nie wszyscy przedsiębiorcy dopełnili tego obowiązku. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które za prowadzenie CEIDG odpowiada, uspokaja jednak, iż wpis do ewidencji będzie można uzupełnić jeszcze przez pewien czas. Jak przeczytać można na stronie ministerstwa: "Wykreślenie będzie odbywać się stopniowo, zatem jest jeszcze czas na korektę danych. Wykreślenie dotyczy starych wpisów, które do dziś są w systemie, a które pochodzą ze starych ewidencji gminnych i od lat nikt ich nie zmieniał". Realizacja znowelizowanych przepisów będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami, a w pierwszej kolejności wykreślanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają jakąkolwiek identyfikację przedsiębiorcy (np. tylko imię i nazwisko we wpisie). Dopiero w dalszej kolejności wykreślane będą wpisy, w których oprócz ww. danych zabrakło również numeru PESEL (jest to ok. 13 tys. wpisów w skali kraju). Warto w tym miejscu podkreślić, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL (system informatyczny CEIDG nie dopuszcza bowiem do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL). Jeżeli zatem przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (np. dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał lub wznawiał działalność), jego wpis z pewnością zawiera numer PESEL. Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 65 57 11 141 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Krobi (Plac Kościuszki 3).Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-05-22 22:01:24