Komunikaty 13 grudnia 2019

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010) informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych, będą mieli obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą usługi w zakresie ich odbierania, wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej.
W sprawie zawierania przedmiotowych umów należy kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych (wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej). Wykaz firm można znaleźć na stronie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-12-13 13:46:08