Gospodarka 05 września 2018

WFOŚiGW zaprasza na spotkanie

WFOŚiGW zaprasza na spotkanie

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprasza na spotkanie, podczas którego pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu oraz procedurę składania wniosków. Spotkanie odbędzie się 5 września, o godz. 16:30, w świetlicy Szkoły Podstawowej w Krobi. Podstawowym celem Programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program realizowany będzie w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Zgodnie z jego założeniami termomodernizacji ma zostać poddanych ok. 3 mln domów.