Komunikaty 05 września 2019

Warto skorzystać

Warto skorzystać

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pt. „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań”, które odbędzie się

9 października 2019 roku w godz. 13.00 –  16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie (plac Tadeusza Kościuszki 4b). Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do organizacji, które biorą udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przypominamy bowiem, że od 1 marca 2019 roku zaszedł szereg zmian nie tylko w postaci nowych wzorów ofert, sprawozdań czy zawieranych umów o realizację zadania publicznego, ale także poprzez wprowadzenie nowych procedur ogłaszania przez samorządy konkursów i sposobów rozliczania się przez organizacje z wykonania dotowanego zadania (akceptacja wykonania zadania na podstawie zrealizowanych rezultatów!).Spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania jak prawidłowo wypełniać nowe formularze, a także do wzajemnej wymiany doświadczeń i nawiązania relacji z innymi organizacjami działającymi w powiecie leszczyńskim. Szczegółowy program spotkania oraz informacje o sposobie zgłaszania udziału w szkoleniu dostępne są na stronie: www.pisop.org.pl w zakładce „Aktualności”.Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-09-05 16:43:25