Inwestycje 30 września 2018

Wielu rodziców z pewnością się ucieszy

Wielu rodziców z pewnością się ucieszy

Istnieje spora szansa na to, że w przyszłym roku uruchomiony zostanie w Krobi publiczny żłobek, będący jedną z form opieki nad dziećmi do 3 roku życia, umożliwiającą rodzicom godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Na przełomie sierpnia i września br. Gmina Krobia zleciła bowiem wykonanie jego dokumentacji projektowej. Umowę zawarto z firmą Budomex z Leszna, która otrzyma z jej tytułu wynagrodzenie w kwocie niespełna 63 tys. zł. Warto w tym miejscu przypomnieć, że plany budowy żłobka czynione były już w latach poprzednich. W 2018 r. krobski samorząd otrzymał nawet promesę (w kwocie 500 tys. zł) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie jego budowy w ramach Programu „Maluch+”. Ostatecznie Gmina Krobia zmuszona była jednak odłożyć w czasie decyzję o budowie żłobka czego powodem były wysokie koszty inwestycji, przewyższające kwotę, którą krobski samorząd zamierzał przeznaczyć na jej realizację. Zaoferowane w postępowaniach przetargowych przez zainteresowane budową żłobka podmioty ceny, przekraczały 1,8 mln zł., podczas gdy Gmina Krobia dysponowała kwotą niemal o 800 tys. mniejszą. Decyzja o odłożeniu w czasie budowy żłobka wydaje się tym bardziej racjonalna, iż obecnie koszt wykonania jego dokumentacji wynosi ok. 63 tys. zł, podczas gdy ceny zaproponowane w tym aspekcie w przetargach wynosiły od 110 do 221 tys. zł. Całkowity koszt budowy i wyposażenia żłobka znany będzie po sporządzeniu jego dokumentacji. Jednocześnie krobski samorząd ponownie ubiegać się będzie o ministerialne dofinansowanie w ramach Programu „Maluch+”. Gdyby jednak z jakiegoś powodu nie udało się go pozyskać, w projekcie budżetu Gminy Krobia na 2019 rok planuje się zarezerwować pełną kwotę, za którą żłobek miałby zostać wybudowany. Propozycję taką planuje przedstawić w najbliższym czasie radnym Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, któremu w pomyśle już dziś wtóruje Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak. Zdaniem tego ostatniego, budowa żłobka powinna być jedną z priorytetowych inwestycji Gminy w 2019 roku. Warto w tym miejscu podkreślić, że inwestycja ta zwiększyłaby najprawdopodobniej również liczbę dzieci, które mogłyby uczęszczać do Przedszkola Samorządowego "Pod Świerkami" w Krobi. Jego najmłodsi wychowankowie znaleźliby bowiem opiekę w żłobku, który powstać ma na terenie dawnej gazowni w Krobi. O tym czy i kiedy żłobek powstanie, zadecydują radni nowej kadencji. To oni bowiem będą władni do podejmowania decyzji w sprawie budżetu Gminy Krobia na 2019 rok, w tym również w zakresie budowy żłobka.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-09-30 12:55:02