Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 26 kwietnia 2020

Wraca pobór opłat za parkowanie

Wraca pobór opłat za parkowanie

Gmina Krobia informuje, że od poniedziałku 27 kwietnia wznowiony zostaje pobór opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Krobi. Przypominamy, że parkowanie w Strefie płatne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-16:00. Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo użytkowników parkometrów, urządzenia te poddawane będą systematycznej dezynfekcji.