Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Środowisko 08 lipca 2021

Wracamy do tematu...

Wracamy do tematu...

W czerwcu informowaliśmy Państwa o nowym obowiązku, który wiąże się z przekazaniem informacji o źródłach ciepła oraz spalaniu paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych poprzez złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Więcej informacji o CEEB (kto i jak może złożyć deklarację, w jakim celu zbierane są informacje, itp.) oraz instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej dostępne są pod następującymi adresami:

Więcej informacji w BIP