Komunikaty 14 czerwca 2019

Wybory do Izb Rolniczych już niebawem

Wybory do Izb Rolniczych już niebawem

Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła, że 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do izb rolniczych w całym kraju. Mając na uwadze powyższe Gmina Krobia informuje, że spisy uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych  udostępnione zostaną do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi  (Pl. Kościuszki 3) w dniach 17 - 24 czerwca 2019 r. , w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.00- 15.00). Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów w wyborach do walnego zgromadzenia izb rolniczych mają osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, podatnicy podarku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, a także członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w nich wkłady gruntowe.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-06-14 13:17:04