Aktualności 10 maja 2018

Wysokie miejsce gminy Krobia w rankingu kultury

Wysokie miejsce gminy Krobia w rankingu kultury

W kwietniu Narodowe Centrum Kultury opublikowało ranking samorządów zaangażowanych w kulturę 2018 r. Przy jego opracowywaniu wzięto pod uwagę m.in. dane finansowe, jak również dane na temat życia kulturalnego w poszczególnych gminach w latach 2015-2016. Ranking obejmuje samorządy, wyróżnione w kategoriach: gminy wiejskie, miejsko-wiejskiej, miejskie oraz miast na prawach powiatów. Dodatkowym jego kryterium była „kondycja finansowa” miast i gmin, stąd klasyfikacja przedstawiona została odrębnie dla samorządów o małej, średniej i dużej zamożności. Wśród sklasyfikowanych gmin znalazła się również Krobia, która ujęta została na 44 z 308 miejsc rankingowych spośród gmin miejsko-wiejskich o średniej zamożności. Warto podkreślić, że o miejscu w rankingu decydowały przede wszystkim kryteria szczegółowe – „działalność i uczestnictwo w kulturze” (liczba osób zwiedzających muzea oraz biorących udział w imprezach artystyczno-rozrywkowych, grupy artystyczne w domach kultury, liczba czytelników bibliotek), „wydatki na kulturę per capita” (wydatki na jednego mieszkańca) oraz „udział kultury w budżecie” (wysokość środków przeznaczanych w budżecie samorządu na kulturę). Wysokie miejsce gminy Krobia w rankingu jest z pewnością pokłosiem bogatej oferty kulturalnej, kierowanej do mieszkańców gminy, a także wydatków na szeroko rozumianą kulturę, które liczone są w milionach złotych. Warto też dodać, że ujęcie gminy Krobia w rankingu nie wiązało się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów po jej stronie, a sporządzenie klasyfikacji przez Narodowe Centrum Kultury, będące państwową instytucją kultury, dodaje prestiżu tak samemu badaniu, jak i ujętym w jego wynikach samorządom.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-05-10 10:37:57