Aktualności z NGO 7 października 2017

Z dala od aglomeracji. Szansa czy zagrożenie?

Z dala od aglomeracji. Szansa czy zagrożenie?

4 października w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi odbyło się Forum Lokalne Programu Równać Szanse, zatytułowane "Z dala od aglomeracji. Szansa czy zagrożenie dla młodzieży z gminy Krobia". W spotkaniu, którego organizatorem było Stowarzyszenie "Ziemia Krobska", udział wzięło 38 przedstawicieli placówek oświatowych z terenu gminy Krobia, gminnego samorządu (w tym Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda), instytucji kultury, świetlic środowiskowych, a także organizacji pozarządowych, które na co dzień współpracują z młodzieżą lub działają na jej rzecz. Gościem specjalnym spotkania była Bogna Frąszczak - dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Podczas Forum dyskutowano przede wszystkim o młodzieży z gminy Krobia, chociaż nie zabrakło również odniesień do jej rówieśników mieszkających w większych aglomeracjach miejskich. Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć bowiem na pytanie, czy fakt mieszkania w małej miejscowości jest dla młodzieży ograniczeniem np. w zakresie edukacji, rozwijania własnych pasji i zainteresowań bądź zdobycia dobrej pracy czy też nie ma to większego znaczenia. Szczególnie ożywiona dyskusja - w formule World Cafe, toczyła się przy stolikach tematycznych, a moderowali ją trenerzy: Andrzej Konieczny - lider PAFW i członek Stowarzyszenia "Dziecko" w Gostyniu oraz Gerard Misiaczyk - Mobilny Doradca. Przy ich wsparciu uczestnicy Forum rozmawiali m.in. na temat tego, jaka jest młodzież z gminy Krobia oraz z jakich zasobów, w tym oferty kulturalnej i edukacyjnej może ona skorzystać. Diagnoza wypracowana przez dorosłych przy stolikach, została następnie "skonfrontowana" z wynikami ankiety, którą kilka miesięcy wcześniej Stowarzyszenie "Ziemia Krobska" przeprowadziło wśród młodzieży z gminy Krobia. Jak się okazało, problemy i potrzeby młodzieży nakreślone przez dorosłych różnią się często od tych, które wskazali młodzi ludzie. Różnicę widać także w postrzeganiu młodzieży przez dorosłych i przez nią samą. Paradoksalnie, o ile uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na to, że na terenie gminy Krobia nie brakuje aktywnej młodzieży, która często dokonuje świadomych wyborów, chociażby w zakresie edukacji i nie stroni od podejmowania wyzwań, o tyle młodzi mieszkańcy gminy wskazali w ankiecie, iż w ich ocenie dorośli uważają nastolatków za leniwych, mało kreatywnych czy wulgarnych. Nieco inaczej dorośli i młodzież patrzą również na kwestię miejsc, w których młodzi ludzie mogliby spędzać czas wolny. Ci pierwsi uważają, że warto inwestować w miejsca, w których nastolatkowie mogliby rozwijać własne pasje i zainteresowania natomiast młodzi respondenci ankiety wskazali w niej, iż najbardziej brakuje im obiektów i przestrzeni do spotkań i rekreacji. Według młodych ludzi w gminie Krobia brakuje chociażby lodowisk czy kąpielisk, a także miejsc piknikowych, w których można spotkać się z przyjaciółmi. Dla odmiany, zarówno młodzież jak i dorośli zauważyli, iż nastolatkowie mają potrzebę akceptacji ze strony rodziny, nauczycieli, przyjaciół i lokalnego środowiska czy też potrzebę częstszego spędzania czasu z rodzicami. Konkluzją z wielopłaszczyznowej dyskusji było to, że co prawda młodzież z Poznania czy Wrocławia ma teoretycznie większe szanse dostępu do wyższego poziomu edukacji, lepszej oferty kulturalnej czy też miejsc rozrywki, jednak młodzi ludzie z mniejszych miejscowości również mają szansę na rozwój i dobry start w dorosłe życie. Wiele zależy bowiem od ich aktywności, kreatywności i determinacji, a także od postawy osób, które z nią współpracują lub działają na jej rzecz. Dowodził tego m.in. obecny podczas Forum Jędrzej Weinert - uczestnik projektu pt.: "Młodzieżowa Agencja Kulturalno-Rozrywkowa", realizowanego w ramach OKG Równać Szanse 2013, a dziś student doradztwa zawodowego. Zdaniem Jędrzeja to właśnie m.in. udział w tym projekcie przyczynił się do wyboru kierunku studiów oraz pomógł mu w "odnalezieniu się" po przeprowadzce z Krobi do Poznania. Dzięki zajęciom projektowym stał się on również bardziej otwarty w kontaktach z dorosłymi i przełamał obawę przed publicznym prezentowaniem swoich poglądów. Jędrzejowi wtórowało również kilka uczestniczek projektów OKG Równać Szanse, które specjalnie z okazji Forum, ku ogromnemu zaskoczeniu jego organizatorów, przesłały film opowiadający o tym, co dał im osobiście udział w projektach i programie. Wniosków płynących z krobskiego Forum Lokalnego Programu Równać Szanse jest wiele, jednak najważniejszy jest ten, iż dyskusję na temat młodzieży należy kontynuować, a dodatkowo przeprowadzić obszerną diagnozę jej potrzeb, problemów oraz oczekiwań wobec dorosłych. Na bazie tej diagnozy będzie można przygotować Program wsparcia młodzieży z terenu gminy Krobia, który da jej jeszcze większe szanse na dobry start w dorosłe życie.

Galeria_FacebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-10-13 18:11:02