Aktualności 09 sierpnia 2017

Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowy

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krobi nr 78/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” uprzejmie informujemy, że w terminie od 18 sierpnia do 8 września 2017 roku będą miały miejsce konsultacje społeczne. Konsultacje będą przeprowadzone w formie przyjmowania opinii i uwag na piśmie, pocztą elektroniczną na adres krobia@krobia.pl  oraz bezpośrednio w biurze Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi na Wyspie Kasztelańskiej. Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz do składania uwag i sugestii.

Wiecej informacji w BIP