Aktualności z NGO 05 września 2018

Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowy

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krobi nr 87/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych rocznego ”Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” uprzejmie informujemy, że w terminie od 12 września do 25 września 2018 roku będą miały miejsce konsultacje społeczne. Konsultacje będą przeprowadzone w formie przyjmowania opinii i uwag na piśmie, pocztą elektroniczną na adres krobia@krobia.pl oraz bezpośrednio w biurze Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi.
Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz do składania uwag i sugestii.
Wiecej informacji w BIP