Komunikaty 28 maja 2018

Zapraszamy mieszkańców Krobi do dyskusji na temat sprzedaży alkoholu na terenie gminy.

Zapraszamy mieszkańców Krobi do dyskusji na temat sprzedaży alkoholu na terenie gminy.

9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2016 poz. 487 ze zmianami). W związku z powyższym Rada Miejska w Krobi zobowiązania jest do podjęcia, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowej uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nowelizacja ustawy przewiduje również możliwość wprowadzenie ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych - w godz. 22:00-6:00.

W związku ze zmianą powyższych przepisów, zapraszamy mieszkańców Krobi do udziału w dyskusji, która odbędzie się w dniu 4 czerwca br., o godz. 19:00, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi.