Kalendarz 20 maja 2024

Zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2024-05-20 15:30
Data zakończenia: 2024-05-20 17:30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na II sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 15.30,  która odbędzie się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT  w  Krobi ul. Sportowa 1

 

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.    Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.    Ślubowanie radnej.

3.    Przedstawianie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z I sesji.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/112/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Krobia.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Krobia do zgromadzenia Związku Międzygminnego „Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart”.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Krobia do składu zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Krobia do składu zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Krobia do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, przedszkolach publicznych wchodzących w skład zespołu szkolno – przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości znajdującej się w Krobi przy ul. Targowej.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krobi.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Chwałkowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie dachu na kościele p.w. Trójcy Świętej w Chwałkowie”.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr  XXXIX/330/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/331/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 listopada 2021 r.  w sprawie określenia zasad  ustalania diet radnych Rady Miejskiej w Krobi oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Krobi.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/569/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2024 – 2031.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024.

25. Wolne głosy i wnioski.

26. Zakończenie.

 

Więcej info na esesja.pl

Transmisja online - Sesji Rady Miejskiej w Krobi - godz. 15:30

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz