Kalendarz 28 lutego 2024

Zapraszamy na LXX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2024-02-28 15:30
Data zakończenia: 2024-02-28 17:00


Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na LXX sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 15.30,  która odbędzie się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT  w  Krobi ul. Sportowa 1    

 

Porządek obrad LXX sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.     Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z LXIX sesji.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krobia środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Przyborowie.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Wielkopolskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej DW434  w granicach  administracyjnych Gminy Krobia.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/569/2023  Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2024 – 2031.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

                           

Projekty uchwał

Transmisja online - Sesji Rady Miejskiej w Krobi - godz. 15:30

                 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2024-02-22 12:54:31
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz