Komunikaty 21 sierpnia 2019

Zapraszamy na XII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30  w auli ZSOiZ  w Krobi ul.Ogród Ludowy 2.

 

 Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

1.     Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XI sesji.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/251/2001  z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie nadania  Statutu Biblioteki   Publicznej Miasta i Gminy w Krobi.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krobi.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Krobia.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krobia.

10.   Rozpatrzenie   projektu   uchwały   w  sprawie   przyjęcia Sprawozdania z realizacji  w roku 2018 Gminnej Strategii  Rozwiązania Problemów Społecznych  na lata 2014-2020. 

11.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 10 grudnia 2014 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy.

12.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029 

13.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Krobia na rok 2019.

14.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.

15.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  emisji obligacji Gminy Krobia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

16.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

17.   Wolne głosy i wnioski.

18.   Zakończenie.Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-08-21 12:00:26