Komunikaty 26 kwietnia 2019

Zapraszamy na IX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na IX sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30  w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji „Mały Kopernik” w Krobi Pl. Kościuszki 3

 

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.     Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Krobia na rok 2019.

5.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia.

6.  Wolne głosy i wnioski.

7.  Zakończenie.   Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-04-28 08:40:38