Komunikaty 10 sierpnia 2018

Zapraszamy na XLIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak zaprasza na XLIX sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia  br., o godz. 15:00, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018
b)zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2018-2028
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-08-10 14:21:57