Aktualności 19 stycznia 2018

Zapraszamy na XLI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 25 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

 

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo,

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1133 położonej w Krobi,

c) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi od Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi,

d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2018 - 2028,

e) zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-01-22 07:58:53