Komunikaty 03 stycznia 2020

Zapraszamy na XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza   na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 7 stycznia 2020 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Pl.Kościuszki 3.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Wolne głosy i wnioski.      
Zakończenie.