Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 23 czerwca 2020

Zapraszamy na XXIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXIII sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 13.00, która odbędzie się  w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.   


Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
  6. Debata nad raportem o stanie Gminy Krobia za rok 2019.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Krobi.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2019 rok.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2019 rok.
  10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Krobi oraz nadania jej statutu.
  11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Krobia.
  12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Krobia do zgromadzenia Związku Międzygminnego „Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart”.
  13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Krobia.
  14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krobia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”. 
  15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2019   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030.
  16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2020.
  17. Wolne głosy i wnioski.
  18. Zakończenie.

Transmisja XXIII sesji online bedzię się odbywała na stronie youtube https://youtu.be/4l_O0lw3_9U