Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 22 maja 2020

Zapraszamy na XXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza  na XXII (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się  w zdalnym trybie obradowania

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Krobi : 

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krobia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawiezmiany uchwały Nr XXXIX/341/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krobia na lata 2018-2022”.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

 

Sesja będzie dostępna na stronie https://www.youtube.com/  link: https://youtu.be/2uZ6JNUJzmA