Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Kalendarz 30 marca 2021

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27
Data rozpoczęcia: 2021-03-30 15:30
Data zakończenia: 2021-03-30 18:00
Organizator:

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Krobi


Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXXII sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 15.30,  która odbędzie się  w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w  Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego w roku 2020.
  7. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi za 2020 rok, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020, Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany UchwałyNr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2021 – 2030.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021.
  10. Rozpatrzenie Oświadczenia Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego proponowanej alokacji środków dla Wielkopolski w programie regionalnym na lata 2021 – 2027.
  11. Wolne głosy i wnioski.
  12. Zakończenie.

 

Transmisja online XXXII sesji Rady Miejskiej w Krobi -  za pomocą YouTube