Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz
Komunikaty 17 listopada 2020

Zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu przedmiotowego projektu uchwały do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu.

Pliki do pobrania: