Komunikaty 30 stycznia 2018

Zawiadomienie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo

Zgodnie  z  uchwałą Nr XLI/356/2018Rady Miejskiej w Krobi z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 19-tej w Świetlicy wiejskiej w Domachowie odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze Sołtysa Sołectwa Domachowo

 

Zebraniu przewodniczyć będzie radny Roman Olejniczak.

 

   

                                                              Burmistrz  Krobi

 

                                                       /-/ Sebastian Czwojda

 

           

 Porządek zebrania:

1)  Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2)  Przyjęcie porządku obrad.

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.

4)  Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.

5) Przeprowadzenie wyborów sołtysa..

6) Wolne głosy i wnioski.

7) Zakończenie zebrania.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-01-30 11:58:31