Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 20 stycznia 2020

Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła!

Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła!

Podobnie jak w latach poprzednich z początkiem stycznia ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Krobia na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na jej terenie, w celu ograniczania niskiej emisji. Przypominamy, że dotacja może zostać udzielona w przypadku likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym (węgiel kamienny, drewno itp.) oraz trwałego ich zastąpienia nowym źródłem ogrzewania, zasilanego paliwem gazowym, olejowym lub energią elektryczną. W ramach dotacji możliwe jest dofinansowanie zakupu i montażu nowego źródła ciepła w wysokości 50% kosztu zakupu i/lub montażu, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. Informujemy również, że wnioski o otrzymanie dotacji składać można do 31 lipca 2020 r. lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. Dodajmy, że w 2019 roku Gmina Krobia dofinansowała 20 wniosków, udzielając dotacji w łącznej wysokości 58 366,67 zł. Pamiętajmy, że wiele zanieczyszczeń powstaje w wyniku ogrzewania naszych domów niewłaściwym paliwem energetycznym, przez co do środowiska przedostaje się wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się, a następnie są wdychane i powodują liczne choroby między innymi układu oddechowego. Warto zatem „postawić” na ekologię, a stare „kopciuchy” wymienić chociażby na piec gazowy. Jednocześnie przypominamy, że dzięki zamontowanym na terenie gminy czujnikom smogu, cały czas śledzić można jakość powietrza i stopień jego zanieczyszczenia (z odczytami czujników zapoznać się można poprzez strony internetowe www.syngeos.pl lub www.krobia.pl, bądź też pobierając na urządzenie mobilne aplikację Syngeos – Nasze Powietrze).