Oświata 27 lutego 2017

Zespół Szkół w Gostkowie pozostaje

Zespół Szkół w Gostkowie pozostaje

W niespełna rok od skierowania przez burmistrza Krobi wniosku do Ministra Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej, dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 lutego w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, gminny samorząd otrzymał odpowiedź od Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej – Sławomira Adamca, która wydaje się być kluczową dla dalszego prowadzenia przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart Zespołu Szkół w Gostkowie. W przesłanym w dniu 21 marca 2016 r. piśmie do minister Anny Zalewskiej, burmistrz Sebastian Czwojda zwrócił się z prośbą o interpretację znowelizowanych przepisów oświatowych, wykluczających możliwość powierzenia lub przekazania wykonywania zadań oświatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego ( JST) osobie prawnej utworzonej przez JST lub innej osobie prawnej, w której JST ma udziały, albo w której ma akcje. Wątpliwości interpretacyjne krobskiego samorządu, które podzielał również samorząd Miejskiej – Górki, współtworzący z Gminą Krobia Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, dotyczyły bowiem bytu prawnego i funkcjonowania Zespołu Szkół w Gostkowie w świetle nowelizacji przepisów oświatowych. Pomimo, iż najprawdopodobniej interpretacja przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stanu prawnego i faktycznego funkcjonowania Zespołu Szkół w Gostkowie trwała niemal rok, co sugerować może czas rozpatrzenia wniosku o jej wydanie, to przesłana w dniu 21 lutego br. odpowiedź ministerstwa jest satysfakcjonująca, z pewnością przede wszystkim dla uczniów, ich rodziców oraz pracowników ZS w Gostkowie. Z otrzymanego pisma wynika bowiem, że w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie istnieje konieczność zastosowania do szkoły publicznej prowadzonej przez związek międzygminny, znowelizowanych przepisów, dotyczących braku możliwości powierzenia lub przekazania wykonywania zadań oświatowych przez JST osobie prawnej utworzonej przez JST lub innej osobie prawnej, w której JST ma udziały, albo w której ma akcje. Inaczej mówiąc, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi przeszkód prawnych, by Zespół Szkół w Gostkowie nadal prowadzony był przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart. Jak podkreśla Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda „ … interpretacja przesłana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest budująca, bowiem nie tylko umożliwia dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół w Gostkowie w obecnej formie prawnej, ale również potwierdza, że samorządy gminne mogą realizować zadania własne w oparciu o związki międzygminne”. Co zatem dalej z Zespołem Szkół w Gostkowie? Na 1 marca br. zaplanowano Walne Zgromadzenie Międzygminnego Związku Edukacyjnego Gostkowo-Niepart, podczas którego przewiduje się m.in. podjęcie uchwały w sprawie obwodu szkolnego. Tym samym dzieci i młodzież z Niepartu, Gogolewa czy Gostkowa, nadal uczęszczać będą mogły do dzisiejszego Zespołu Szkół w Gostkowie. Przypomnijmy również, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami oświatowymi, z dniem 31 sierpnia br. formalnie przestaną istnieć gimnazja. Klasy gimnazjalne ( II i III ) funkcjonować będą natomiast do 2019 roku, jednakże w ramach szkół podstawowych, co potocznie zwane będzie wygasaniem gimnazjum.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-02-27 20:17:48