Inwestycje 15 marca 2018

Złóż wniosek o odbiór azbestu

Złóż wniosek o odbiór azbestu

Urząd Miejski w Krobi informuje o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu, w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Krobia. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają całkowicie koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast nie obejmują go koszty demontażu wyrobów azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Wnioski o odbiór azbestu
pobierać i składać można w biurze nr 7 Urzędu Miejskiego w Krobi. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-03-15 08:13:02