Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 22 maja 2020

Zmiana zasad obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

Zmiana zasad obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej informujemy, że z dniem 25 maja br., ponowna, bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miejskiego w Krobi możliwa będzie w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

W celu minimalizowania zagrożeń dla klientów oraz pracowników urzędu, wynikających z pandemii COVID-19, bezpośrednia obsługa klientów realizowana będzie z ograniczeniami wynikającymi z § 12 i § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Zarządzenia nr 85/2020 burmistrza Krobi z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w sposobie działalności Urzędu Miejskiego w Krobi spowodowanych chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Mając na uwadze powyższe, bezpośrednia obsługa klientów urzędu możliwa będzie jedynie w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach - w holu ratusza oraz w biurze ds.podatków i opłat lokalnych, a także w Urzędzie Stanu Cywilnego na Wyspie Kasztelańskiej. W każdym z wyznaczonych miejsc, w chwili obsługi, przebywać może tylko jedna osoba (wyjątek stanowią rodzic z dzieckiem lub współmałżonkowie, o ile zachodzi konieczność obecności obydwu z nich). Do odwołania wprowadzony został zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krobi, za wyjątkiem spraw, w przypadku których osobista wizyta w w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę.

Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w związku z przebywaniem w obiektach użyteczności publicznej. Każdy z klientów jak i obsługujący go pracownik Urzędu Miejskiego w Krobi zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa. Przy wejściu do budynków urzędu ustawione zostały również dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym, z których skorzystanie obowiązkowe jest po wejściu do budynków.

Wzorem wcześniej przyjętych rozwiązań, w celu usprawnienia procesu obsługi klienta, zachęcamy do telefonicznego ustalenia terminu i godziny załatwienia sprawy z właściwym pracownikiem. Wykaz pracowników wraz z danymi kontaktowymi znajduje się poniżej

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp…

Nadal zachęcamy również Państwa do skorzystania z elektronicznych form składania wniosków oraz zdalnego kontaktu. Wszelką korespondencję, w tym wnioski i pisma, pozostawić można także w skrzynce pocztowej, zamontowanej przy wejściu do ratusza.

Prosimy o Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane ograniczeniami w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi. Wszystkie decyzje podejmowane są jednak w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie jego klientów i pracowników.