Sport 15 listopada 2023

Zostań członkiem Rady Sportu Gminy Krobia!

Burmistrz Krobi zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krobia w sferze sportu i kultury fizycznej do zgłaszania kandydatur na członków Rady Sportu Gminy Krobia na lata 2024-2027.

Rada Sportu Gminy Krobia to zainicjonowany przez Gminę Krobia w 2007 roku i powoływany od tamtej pory na 4-letnie kadencje zespół o charakterze inicjującym, opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących sportu i kultury fizycznej prowadzonych na terenie Gminy Krobia.

Termin składania kandydatur mija 30 listopada 2023 roku. Zakres zadań realizowanych przez Radę Sportu Gminy Krobia oraz warunki zgłaszania kandydatów na członków Rady (w tym formularz zgłoszenia) można odnaleźć w BIP Gminy Krobia w zakładce „Ogłoszenia”.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz