Gospodarka 9 lutego 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz  obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miejską w Krobi uchwały nr LIV/453/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pudliszkach przy ulicach Krobskiej i Stanisława Fenrycha.

Wiecej w BIP

Obwieszczenie 1

Obwieszczenie 2

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz