Aktualności z NGO

24 kwietnia 2017 Kolejna edycja PGS przed nami!

Kolejna edycja PGS przed nami!

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy PGS - Program Grantów Społecznych. Termin składania wniosków upływa 30 maja 2017 r. Pula grantów to 50 000 zł!

24 kwietnia 2017 Ruszył Program

Ruszył Program "Działaj Lokalnie"

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie X” 2017. Termin składania wniosków upływa 23 maja 2017 r. Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

03 kwietnia 2017 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w Uchwale nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017„.

03 marca 2017 Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje

Gminny samorząd rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku przez burmistrza Krobi. Podobnie jak w latach poprzednich, stowarzyszenia i fundacje oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

22 grudnia 2016 Domachowo wyróżnione!

Domachowo wyróżnione!

20 grudnia br., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Jeden dzień w sołectwie – przyroda, kultura i tradycja”.

09 grudnia 2016 Wolontariusze są wśród nas...

Wolontariusze są wśród nas...

8 grudnia w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi odbyły się Gminne Obchody Dnia Wolontariusza, zorganizowane przez Partnerstwo na rzecz wolontariatu w gminie Krobia oraz gminny samorząd. Uroczystość była przede wszystkim wyrazem uznania dla ludzi, którzy poświęcają swój czas i umiejętności by nieść pomoc innym.

09 grudnia 2016 Mieszkanka gminy Krobia Wolontariuszem Roku Powiatu Gostyńskiego

Mieszkanka gminy Krobia Wolontariuszem Roku Powiatu Gostyńskiego

Małgorzata Karolczak z Krobi została tegorocznym Wolontariuszem Powiatu Gostyńskiego w kategorii "wolontariatu indywidualnego".

23 listopada 2016 Zaprojektuj logo i wygraj nagrodę !

Zaprojektuj logo i wygraj nagrodę !

Partnerstwo na rzecz wolontariatu w gminie Krobia zaprasza do udziału w konkursie na logo Partnerstwa.

02 listopada 2016 Barwy wolontariatu 2016

Barwy wolontariatu 2016

Jeżeli jesteś wolontariuszem lub współpracujesz z wolontariuszami, podziel się własnymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z innymi społecznikami i mieszkańcami gminy Krobia. Do podjęcia takiej decyzji zachęca wszystkich filantropów, działające od grudnia 2013r., Partnerstwo na rzecz wolontariatu w gminie Krobia - organizator inicjatywy "Barwy wolontariatu".

08 kwietnia 2016 Kolejne przyznane dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejne przyznane dotacje dla organizacji pozarządowych

Już po raz kolejny organizacje pozarządowe z terenu gminy Krobia otrzymały środki finansowe na realizację zadań publicznych (zadań, których katalog ujęty został przede wszystkim w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniami burmistrza Krobi, na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej, lokalne stowarzyszenia i fundacje otrzymały łącznie 158 tys. zł.