Aktualności z NGO

09 maja 2018 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018 roku.

09 maja 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w Uchwale nr XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

29 grudnia 2017 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecz

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej :

08 grudnia 2017 Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert realizacji zadań publicznych w realizację zadań publicznych

08 grudnia 2017 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia

05 grudnia 2017 Wielkopolski Dzień Wolontariusza

Wielkopolski Dzień Wolontariusza

W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego zapraszamy serdecznie wolontariuszy z terenu gminy Krobia na obchody Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza. Uroczystość odbędzie się 12 grudnia br., o godz. 12:00, w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich,

16 listopada 2017  Kolejny dobry sezon za nimi

Kolejny dobry sezon za nimi

11 listopada br. w restauracji "Darwid" spotkali się członkowie krobskiej Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych by podsumować oraz oficjalnie zakończyć kolejny sezon hodowli i lotów swoich podopiecznych.

28 października 2017 Rozbij Bank Inicjatyw Społecznych

Rozbij Bank Inicjatyw Społecznych

Nowy, innowacyjny pomysł na zdobycie środków na działania społeczne. Już 5 grudnia podczas Gali Wolontariusza Roku odbędzie się wydarzenie pod nazwą: „Bank Inicjatyw Społecznych”. Trzy organizacje wyłonione w konkursie będą na nim prezentować swoje projekty.

28 października 2017 Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2017

Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2017

ezinteresowny, pomocny, pracujący na rzecz dobra wspólnego – taki powinien być współczesny naśladowca Edmunda Bojanowskiego. I takich ludzi po raz kolejny poszukuje powiat gostyński w ramach plebiscytu na Wolontariusza Roku 2017.

28 października 2017 Planujesz pozyskać środki? Weź udział w szkoleniu!

Planujesz pozyskać środki? Weź udział w szkoleniu!

Starostwo Powiatowe w Gostyniu zaprasza przedstawicieli organizacji planujących współpracę finansową z powiatem gostyńskim w 2018 roku, na spotkanie szkoleniowe, podczas którego zapoznać się oni będą mogli z obsługą generatora wniosków.