Czy św. Mikołaj może przejść przez dziurkę od klucza? To tylko jedno z kilkudziesięciu pytań, które 6 grudnia padły podczas odwiedzin św. Mikołajowi w placówkach oświatowych na terenie gminy Krobia. Tradycyjnie, jak każdego roku, św. Mikołaj rozdał dzieciom blisko 30 kilogramów cukierków, zbierając od nich jednocześnie niekończącą się listę podarków, które najmłodsi chcieliby już niebawem znaleźć pod świąteczną choinką. Czy św. Mikołaj może przejść przez dziurkę od klucza? Goście zachwyceni gminą Krobia W dniach 2-4 grudnia gminę Krobia odwiedziła delegacja z miejscowości Révfülöp na Węgrzech, w skład której weszli: Burmistrz Révfülöp Géza Kondor, József Eitner - przewodniczący komisji edukacji, kultury i spraw społecznych, Gábor Sűmegi - przewodniczący komitetu na rzecz turystyki, József Slemmer i László Simon – radni Révfülöp, Zoltán Papp - członek komitetu ds. gospodarki, István Zsitnyányi - przewodniczący Stowarzyszenia Révfülöp Spa oraz György Feher – tłumacz, który przez cztery lata był w Polsce dyplomatą z ramienia Węgier. Goście zachwyceni gminą Krobia Kolejni zasłużeni dla gminy Krobia. Podczas uroczystej, XXV sesji Rady Miejskiej w Krobi, która 11 listopada odbyła się w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, wręczone zostały kolejne odznaczenia „ Zasłużony dla gminy Krobia”. Zgodnie z podjętą w dniu 27 października uchwałą Rady Miejskiej w Krobi, odznaczenia otrzymali: Grzegorz Jesiak, Marian Kaczmarek, Mirosław Waluś oraz Zbigniew Gała, w imieniu którego odznaczenie odebrała małżonka. Kolejni zasłużeni dla gminy Krobia. Mieszkańcy Krobi świętowali odzyskanie przez Polskę niepodległości. Spokojnie, entuzjastycznie i radośnie, aktywnie, ale również nieco patetycznie, to słowa, którymi można określić tegoroczne celebrowanie przez mieszkańców gminy Krobia Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, po której na krobskim Rynku złożone zostały kwiaty dla upamiętnienia wszystkich osób, Mieszkańcy Krobi świętowali odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Aktualności

Inwestycje 07 grudnia 2016 Kolejne drogi śródpolne przebudowane

Kolejne drogi śródpolne przebudowane

Osoby poruszające się tzw. "drogą posadowską" oraz „babicą” mogą to czynić teraz w bardziej bezpieczny i komfortowy sposób.

Inwestycje 07 grudnia 2016 Bezpieczniej w Gogolewie

Bezpieczniej w Gogolewie

30 listopada dokonano końcowego odbioru technicznego prac, związanych z III etapem budowy chodnika w Gogolewie.

Inwestycje 07 grudnia 2016 Nowy dach świetlicy w Ciołkowie

Nowy dach świetlicy w Ciołkowie

30 listopada zakończono prace związane z wymianą pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Ciołkowie.

Inwestycje 07 grudnia 2016 Materiału starczy na niejedną drogę...

Materiału starczy na niejedną drogę...

Zakończono prace związane z kruszeniem gruzu budowlanego oraz kamienia polnego, zmagazynowanego na terenie Bukownicy, Domachowa, Gogolewa, Kuczyny, Potarzycy, Przyborowa, Posadowa, Rogowa, Sułkowic, Starej Krobi, Ziemlina i Żychlewa. W ramach przeprowadzonych prac uzyskano łącznie 25 912 t.

Aktualności 07 grudnia 2016 Dobre praktyki w zakresie działań na rzecz seniorów

Dobre praktyki w zakresie działań na rzecz seniorów

14 listopada br. w Turku odbyła się konferencja pn. „Dla dobra sprawy – czyli stworzenie modelowego systemu rozwiązań współpracy na rzecz seniorów", której organizatorem była Lokalna Grupa Działania "Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."

Aktualności 05 grudnia 2016 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społ

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społ

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego