Komunikaty

14 marca 2018 Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych i starszych

Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych i starszych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że resort budownictwa (obecnie w ramach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) opracował poradnik "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania". To ważny dokument zawierający wytyczne dla architektów, inżynierów budownictwa, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawców na potrzeby osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

09 marca 2018 Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Gostyniu

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Gostyniu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2018 r. w godz. 8ºº - 10ºº w Urzędzie Miejskim w Krobi, ul. Rynek 1 (sala posiedzeń I piętro) dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Gostyniu. Podczas dyżuru można uzyskać informacje i wskazówki przy wypełnianiu zeznań podatkowych za 2017 rok oraz oddać wypełnione druki PIT. Punkt składania zeznań został zorganizowany w celu sprawnej obsługi podatników i terminowego złożenia zeznań podatkowych.

26 lutego 2018 Ostanie dni zapisów na pojemniki

Ostanie dni zapisów na pojemniki

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina, że zamówienia na pojemniki na bioodpady przyjmowane są do 28 lutego, telefonicznie pod nr tel: 65 528 65 69 i 660 000 499 (KZGRL) - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 oraz pod nr tel. 65 571 11 54 - od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00 oraz w soboty od 10:00 – 14:00 (SKR Krobia). Wszystkich mieszkańców gminy Krobia, którzy nie zdecydowali się jeszcze przystąpić do programu pilotażowego, zachęcamy do zapoznania się z zasadami zbiórki odpadów BIO, które dostępne są na stronie www.kzgrl.pl - w bocznej zakładce "BIOODPADY W GMINIE KROBIA".

23 lutego 2018 Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, w tym udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia” Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Marysinie 1, 63-820 Piaski. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę i zarekomendowała ją Burmistrzowi Krobi.

22 lutego 2018 Zapraszamy na XLII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XLII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

02 lutego 2018 Uwaga, wyłączenie prądu w Chwałkowie!

Uwaga, wyłączenie prądu w Chwałkowie!

Gmina Krobia informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 5 lutego br., w godz. 07:30-12:30, w miejscowości Chwałkowo - nr 1 do 41, 43, 74 do 78, 80, 81, 83, 84, działka nr 251/23.

30 stycznia 2018 Zawiadomienie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo

Zawiadomienie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/356/2018Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 19-tej w Świetlicy wiejskiej w Domachowie odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze Sołtysa Sołectwa Domachowo

12 stycznia 2018 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Wzorem lat ubiegłych, ma mocy ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Gostyński, a Gminą Krobia, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi uruchomiony został punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

16 listopada 2017 Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.