Aktualności

26 kwietnia 2017 Heliosi z Biskupizny

Heliosi z Biskupizny

W grudniu 2016 roku grupa uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi rozpoczęła swój udział w ogólnopolskim konkursie „Postaw na Słońce”, którego organizatorem jest Fundacja Bank Ochrony Środowiska. Grupa projektowa nosi nazwę „Heliosi z Biskupizny”, a jej opiekunem jest nauczycielka fizyki Barbara Ptak.

26 kwietnia 2017 Ogłoszenia wyboru partnerów projektu na wspólne przygotowanie i realizacji projektu

Ogłoszenia wyboru partnerów projektu na wspólne przygotowanie i realizacji projektu

Ogłoszono wyboru partnerów projektu na wspólne przygotowanie i realizacji projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na latach 2014-2020 Oś Priorytetowa VII, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

24 kwietnia 2017 Zdjęcie do dowodu lub paszportu

Zdjęcie do dowodu lub paszportu

W związku z niewłaściwie wykonanymi zdjęciami, załączanymi do wniosków o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją, zamieszczoną na stronie https://obywatel.gov.pl/wyj…/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

12 kwietnia 2017 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego

Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza w dniu 14 kwietnia 2017r. w godz. od 10:00 do 13:00 do Urzędu Miejskiego w Krobi, ul. Plac T. Kościuszki 3; sala Przemysła II - Wyspa Kasztelańska na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat m.in. • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie • zasad ubiegania się o wsparcie • funduszy w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców regionu, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń.Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie, pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno

10 kwietnia 2017 Odszedł kolejny

Odszedł kolejny "Zasłużony dla gminy Krobia"

Niespełna trzy tygodnie temu pożegnaliśmy śp. Mirosława Walusia, byłego burmistrza Krobi, wyróżnionego przez Radę Miejską w Krobi odznaczeniem "Zasłużony dla gminy Krobia", a "życie dopisało" kolejne nazwisko do katalogu osób zasłużonych dla krobskiego samorządu i jego mieszkańców, których nie ma już wśród nas. 6 kwietnia zmarł śp. Marian Szpurka z Chwałkowa,

04 kwietnia 2017 Zapraszamy na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krobi ul. Rynek 1.

03 kwietnia 2017  Ogłoszenie  o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

„Gmina Krobia działając na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 roku poz.217) ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, 7.2.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.”

30 marca 2017 Zaproś nas do siebie!

Zaproś nas do siebie!

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi znalazło się w gronie 20 ośrodków z kraju, które zakwalifikowały się do programu „Zaproś nas do siebie!”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach programu pracownicy centrum będą pracować m.in. nad nową ofertą kulturalną na rok 2018. Do programu zgłosiło się 71 ośrodków, 9 z nich zostało wykluczonych ze względów formalnych.

28 marca 2017 STOP wypalaniu traw !

STOP wypalaniu traw !

Od lat ekolodzy i strażacy alarmują o zaprzestanie procederu wypalania traw, a mimo to każdego roku, szczególnie wiosną i jesienią, dochodzi do tysięcy pożarów terenów zielonych. Najczęściej ogień trawi rowy, łąki, czy przydrożne pasy zieleni, a wraz z nimi niejednokrotnie również lasy, zabudowania i zwierzęta.