Aktualności

16 stycznia 2018 Zapraszamy na XL  sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XL sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XL sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 17 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń na „Wyspie Kasztelańskiej” w Krobi Pl. Kościuszki 3.

15 stycznia 2018 Z myślą o najmłodszych polskich pacjentach

Z myślą o najmłodszych polskich pacjentach

14 stycznia, już po raz 26-ty, „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane w czasie jej tegorocznego „koncertu” środki, przeznaczone zostaną na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków, pozostających pod opieką personelu podstawowych oddziałów neonatologicznych. Do wsparcia najmłodszych polskich pacjentów przyłączyli się również tradycyjnie mieszkańcy gminy Krobia, w tym ponad 100 wolontariuszy

12 stycznia 2018 Informacja na temat pilotażowego programu zbiórki bioodpadów.

Informacja na temat pilotażowego programu zbiórki bioodpadów.

Już wkrótce do Państwa skrzynek pocztowych trafią informacje dotyczące rozpoczęcia „pilotażowego” programu zbiórki bioodpadów w gminie Krobia. Państwa gmina została wyróżniona i to jej mieszkańcy mają możliwość wzięcia aktywnego udziału w programie.

12 stycznia 2018 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Wzorem lat ubiegłych, ma mocy ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Gostyński, a Gminą Krobia, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi uruchomiony został punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

12 stycznia 2018 Odznaczenia czekają na małżonków

Odznaczenia czekają na małżonków

Urząd Stanu Cywilnego w Krobi informuje wszystkie pary małżeńskie, które są zameldowane na terenie gminy Krobia i zawierały związek małżeński w 1968 roku, o możliwości składania wniosków o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

11 stycznia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,

09 stycznia 2018 Do końca lutego 2018 r. trwa poświąteczna zbiórka naturalnych choinek.

Do końca lutego 2018 r. trwa poświąteczna zbiórka naturalnych choinek.

Gmina Krobia informuje, że od stycznia do końca lutego 2018 r. trwa poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie.

03 stycznia 2018 Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie ochrony danych osobowych - RODO

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie ochrony danych osobowych - RODO

Nowy rok to tradycyjnie nowe przepisy dla firm. Te, wprowadzane w 2018 r., w istotny sposób wpłyną na funkcjonowanie, gdyż nie dostosowanie się do nowych regulacji, wiązać się będzie z ryzykiem kar finansowych. Największe zmiany dotyczą ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, w związku z wejściem w życie, 25 maja 2018 r., regulacji RODO.

29 grudnia 2017 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecz

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej :