Aktualności 22 marca 2017

Dyskutowali o rewitalizacji

Dyskutowali o rewitalizacji

20 marca w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi odbyło się pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych, dotyczących opracowywanego przez Gminę Krobia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022 (LPR). Konsultacje mają m.in. na celu określenie problemów w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej, które znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumencie i przyczynią się do wyznaczenia obszarów wymagających rewitalizacji. Prócz dość skromnego grona mieszkańców, w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Rady Miejskiej w Krobi i pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi, a także prof. Sylwia Staszewska, która je poprowadziła. Korzystając z okazji, ekspertka, wspomagająca krobski samorząd w procesie przygotowaniu LPR, przedstawiła m.in. zgromadzonym krótką charakterystykę Narodowego Programu Rewitalizacji, omawiając jego diagnozę w sferze środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz społeczno-gospodarczej. W celu identyfikacji konkretnych potrzeb mieszkańców w zakresie rewitalizacji, zgromadzonych poproszono również o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w sporządzeniu LPR.

Galeria_FacebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-27 11:16:55