Aktualności 30 marca 2017

Zaproś nas do siebie!

Zaproś nas do siebie!

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi znalazło się w gronie 20 ośrodków z kraju, które zakwalifikowały się do programu „Zaproś nas do siebie!”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach programu pracownicy centrum będą pracować m.in. nad nową ofertą kulturalną na rok 2018. Do programu zgłosiło się 71 ośrodków, 9 z nich zostało wykluczonych ze względów formalnych. 62 wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej. Ostatecznie do udziału w programie dostało się 20 ośrodków. Oceniając projekty komisja brała pod uwagę: motywację instytucji do udziału w projekcie, opis danego ośrodka, zaprezentowaną w zgłoszeniu diagnozę zasobów lokalnych oraz profil koordynatora – w tym przypadku dyrektora instytucji. Projekt „Zaproś nas do siebie!” to program szkoleniowy. Pracownicy GCKiR w okresie kwiecień – październik wezmą udział w różnorodnych szkoleniach, seminariach i wizytach studyjnych na terenie całego kraju. 
Celem projektu jest wsparcie instytucji w zakresie programowania i rozwoju oferty programowej oraz przygotowaniu oferty kulturalnej dla mieszkańców i marki instytucji kultury na 2018 rok. Pierwsze szkolenie dla koordynatorów programu odbędzie się już w dniach 3-5 kwietnia. Kolejne dotyczyć będą pozostałych członków kadry placówki.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-30 14:26:22