Aktualności z NGO

25 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w ramach zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działalność organizacji seniorów”. Na w/w zadanie złożona została jedna oferta, która przeszła pozytywną ocenę i rekomendację Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentowi przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanego w ofercie zadania publicznego. Rozstrzygnięty został także otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku ogłoszony Zarządzeniem Nr 138/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku. W ramach zadania publicznego „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” wsparcie realizacji zadania publicznego w formie dotacji przyznano także jedynemu oferentowi. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 39/2020 Burmistrza Krobi z dnia 19 lutego 2020 roku oraz w Zarządzeniu Nr 40/2020 Burmistrza Krobi z dnia 21 lutego 2020 roku.

18 lutego 2020 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku, przewidzianych do powierzenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

18 lutego 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 18 lutego 2020r. Termin składania kandydatur mija 4 marca 2020 roku.

17 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku . Rozstrzygnięć dokonano w ramach 3 zadań: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN”, „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” oraz „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN”. Na w/w zadania złożone zostały łącznie cztery oferty, z których trzy uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentom przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanych w ofertach zadań. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 36/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 lutego 2020 roku.

14 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w ramach zadania: „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych”. Na przedmiotowe zadania złożona została jedynie jedna oferta, która uzyskała pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentowi przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanego zadania w wysokości 5.000,00 zł. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 35/2020 Burmistrza Krobi z dnia 14 lutego 2020 roku.

08 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

13 stycznia 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu kultury fizycznej, ogłoszonego Zarządzeniami Nr 148/2019 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2019 r. Szczegóły w BIP.

03 stycznia 2020 Informacja o częściowym rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert

Informacja o częściowym rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert

Zarządzeniem Nr 155/2019 oraz Zarządzeniem Nr 156/2019 Burmistrza Krobi z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Krobi z dnia 3 stycznia 2020 roku Burmistrz Krobi podaje do wiadomości częściowe wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

9 grudnia 2019 Dostrzeżeni za swoją działalność

Dostrzeżeni za swoją działalność

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOPS rozstrzygnęło konkurs na najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Gala Finałowa Konkursu „Działania godne uwagi” odbyła się w Urzędzie Miasta Poznania, a wśród nagrodzonych podmiotów z terenu subregionu leszczyńskiego znalazło się m.in. Stowarzyszenie „Ja-Ty-My” z siedzibą w Chumiętkach. Tegoroczna odsłona konkursu była wręcz rekordowa i nadesłano na nią 127 opisów projektów z terenu całej Wielkopolski. Organizację z Chumiętek, która jako jedyna z terenu powiatu gostyńskiego została wyróżniona, nagrodzono za projekt „Ogród rekreacyjno – sensoryczny w Chumiętkach”, realizowany w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Warto dodać, że stowarzyszenie otrzymało w tymże konkursie grant w wysokości 6000 zł, z którego sfinansowano m.in. budowę ścieżki sensorycznej, bulodromu, ogródka ziołowo-warzywnego oraz przeprowadzono turnieje w bule i zajęcia z agroterapii. W Poznaniu Stowarzyszenie „Ja-Ty-My” odebrało dyplom, pamiątkową statuetkę oraz bon w wysokości 250 zł na realizację usługi poligraficznej. Dodatkowo wyróżnione przez kapitułę konkursową jego działania opisane zostaną w publikacji „Działania Godne Uwagi”, dystrybuowanej wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji samorządowych. Wszystkim osobom, które włączyły się w realizację projektu serdecznie dziękujemy.

13 listopada 2019 Herbatka u Fenrychów wyróżniona!

Herbatka u Fenrychów wyróżniona!

6 listopada br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala XX edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Do konkursu zgłoszonych zostało w tym roku 166 projektów, w tym przedsięwzięcie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi „Na herbatce u Fenrychów", który nagrodzone zostało przez kapitułę konkursową nagrodą finansową w wysokości 6 tys. zł. Mając na względzie przyznane wyróżnienie, pragniemy w tym miejscu przypomnieć kilka przedsięwzięć zrealizowanych w ramach nagrodzonego działania. Realizacja projektu, na który Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi pozyskało dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, zainaugurowany został wiosną 2018 roku. Jednym z pierwszych etapów przedsięwzięcia były zajęcia terenowe dla ponad 200 dzieci z „zerówek” oraz klas 1-3 szkół podstawowych w Krobi i Pudliszkach. Ich uczestnicy spotkali się m.in. ze Sławomirem Paszkierem i Witoldem Szpurką, reprezentującymi Stowarzyszenie „Przedsiębiorczość dla ekologii”, którzy zapoznali dzieci z różnymi gatunkami pomidorów oraz omówili ich uprawę. Młodzi uczestnicy zajęć dowiedzieli się również jak wygląda produkcja ketchupu, a także własnoręcznie posadzili sadzonki pomidorów. Kilka miesięcy później – w listopadzie, w GCKiR w Krobi odbyły się warsztaty teatralne dl uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach, przygotowane przez Annę Walczak i Dorotę Worwę. W ich trakcie młodzież przygotowała scenkę odnoszącą się do patriotyzmu i bohatera niepodległej Ojczyzny, którym był Stanisław Fenrych. W ramach nagrodzonego projektu odbyły się także warsztaty kulinarne dla uczniów. Młodzież nie tylko wspólnie przygotowywała potrawy, m.in. oparte o produkty przetwarzane przed laty i obecnie w fabryce w Pudliszkach, ale także dyskutowała o dawnych i współczesnych technologiach przetwórstwa owoców i warzyw oraz sposobach ich przechowywania. W ramach kulinarnej przygody z postacią Stanisława Fenrycha w tle powstały m.in. zupy, w tym pomidorowa i sałatki, a także biało-czerwone torty, które podkreślały patriotyczną postawę założyciela fabryki w Pudliszkach. Opiekunkami i koordynatorkami warsztatów były Katarzyna Murawska i Anna Walczak, których potrawy, przygotowane wspólnie z młodzieżą, gościły na stołach w czasie promocji słuchowiska „Na herbatce u Fenrycha”, zorganizowanej na deskach Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Warto w tym miejscu przypomnieć, że scenariusz słuchowiska napisała poznanianka Joanna Ciechanowska - Barnuś, zaś wyreżyserowała je Urszula Kijak, która w swojej karierze zawodowej pracowała m.in. na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Obydwie panie liczyć mogły natomiast na konsultację merytoryczną Andrzeja Miałkowskiego – byłego dyrektora fabryki w Pudliszkach, regionalisty i autora publikacji o Stanisławie Fenrychu. Godnym podkreślenia jest także fakt, iż autorka scenariusza otrzymała za niego I nagrodę w konkursie „Nieznani bohaterowie naszej niepodległości”, organizowanym przez Gazetę Wyborczą, dzięki czemu wiedza o Fenrychu dotarła do wielu czytelników w całej Polsce. Pomysłodawczynią słuchowiska, które doczekało się 5 odcinków była Agnieszka Wujek, natomiast w jego realizację zangazowani byli: Marek Hałas, Elwira Mendyka, Sara Fórmanowska, Karolina Pawłowska, Jagna Knapp, Adam Sarbinowski, Alojzy Pawlaczek, Krzysztof Polowczyk, Maria Świst, Domicela Skrzypalik, Beata Kabała, Krzysztof Perdon, Daria Andrzejewska, Witold Szpurka, Sławomir Paszkier, Jakub Andrzejewski, Magdalena Czarnecka - Wojtkowiak, Honorata Perdon, Dorota Worwa, Ryszard Kaczmarek oraz Filip Konieczny.