Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz

Aktualności z NGO

23 marca 2021 Rusza program Partner

Rusza program Partner

Jeżeli nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich skorzystaj z programu korekcyjno-edukacyjnego "Partner", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Program stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnej, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim. Zajęcia odbywają się w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8). Spotkania mają charakter warsztatowy i są adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów i dzieci, a także do osób nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Więcej informacji: http://www.gostyn-pcpr.info/ogl_1151.html

10 marca 2021 Przyznano kolejną dotację organizacji pozarządowej

Przyznano kolejną dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony na początku lutego br. kolejny tegoroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

17 lutego 2021 Masz Głos!

Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk.

10 lutego 2021 Poszukiwani członkowie Komisji Konkursowej

Poszukiwani członkowie Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisji Konkursowej, powoływanej celem oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego na 2021 rok, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Krobi z dnia 3 lutego 2021 r. Termin składania kandydatur mija 16 lutego 2021 roku. Więcej w BIP

04 lutego 2021 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony w listopadzie ub.r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej na kolejne

03 lutego 2021 OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił kolejny OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2021 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

27 stycznia 2021 Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Burmistrz Krobi w dalszym ciągu rozstrzyga ogłoszone w listopadzie ub.r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku.

20 stycznia 2021 Przyznano pierwsze dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano pierwsze dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął częściowo ogłoszone w listopadzie ub.r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku. Rozstrzygnięć dokonano w ramach następujących konkursów i objętych nimi zadań:

31 grudnia 2020 Dwa zadania publiczne bez realizatorów

Dwa zadania publiczne bez realizatorów

Burmistrz Krobi informuje, iż – zgodnie z Zarządzeniem Nr 193/2020 Burmistrza Krobi z dnia 31 grudnia 2020 roku – w procedurze konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2021 roku,

01 grudnia 2020 Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego na 2021 rok, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 171/2020, Zarządzeniem Nr 172/2020 oraz Zarządzeniem Nr 173/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2020 r. Termin składania kandydatur mija 8 grudnia 2020 roku.