Aktualności z NGO

26 marca 2024 Nagrody Sportowe Gminy Krobia przyznane po raz drugi

Nagrody Sportowe Gminy Krobia przyznane po raz drugi

25.660,00 zł – tyle wynosi pula nagród finansowych dla sportowców i trenerów z terenu gminy Krobia za wysokie wyniki uzyskane w sporcie w 2023 roku. 25 marca br. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT w Krobi odbyła się gala wręczenia Nagród Sportowych Gminy Krobia w ramach podsumowania drugiej edycji naboru wniosków o ich przyznanie.

02 marca 2024 Niemal 350 tys. złotych dla NGO

Niemal 350 tys. złotych dla NGO

Zakończyła się coroczna procedura rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w Gminie Krobia. Ogłoszone zostały cztery konkursy, dotyczące realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

02 lutego 2024 PGS - Program Grantów Społecznych wystartował!

PGS - Program Grantów Społecznych wystartował!

Celem konkursu jest wsparcie projektów, integrujących lokalną społeczność. PGS realizować mogą KGW, Rady Sołeckie, grupy sąsiedzkie, grupy hobbystyczne na terenach wiejskich, a także Rady Osiedli i młodzież na terenach miejskich, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa. Szczegóły na stronie internetowej podanej na grafice.

02 lutego 2024 Ostatnia dotacja z kultury fizycznej

Ostatnia dotacja z kultury fizycznej

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru ofert i przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Krobia na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach ostatniego rodzaju zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, ujętego w ogłoszonym pod koniec listopada ub.r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2024 roku przez organizacje pozarządowe.

31 stycznia 2024 Dotacji ciąg dalszy

Dotacji ciąg dalszy

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru ofert i przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Krobia na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach prowadzonych rozstrzygnięć ogłoszonych pod koniec listopada zeszłego roku trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2024 roku przez organizacje pozarządowe.

24 stycznia 2024 Przyznano kolejne dotacje

Przyznano kolejne dotacje

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru ofert i przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Krobia na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach prowadzonych rozstrzygnięć ogłoszonych pod koniec listopada zeszłego roku trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2024 roku przez organizacje pozarządowe.

19 stycznia 2024 Pierwsze dotacje przyznane

Pierwsze dotacje przyznane

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru ofert i przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Krobia na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach prowadzanych rozstrzygnięć ogłoszonych pod koniec listopada zeszłego roku trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2024 roku przez organizacje pozarządowe.

08 grudnia 2023 Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

23 października 2023 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Burmistrz Krobi przedstawia wyniki przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 145/2023 Burmistrza Krobi z dnia 28 września 2023 roku konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” zgodnie z zapisem § 6. 1. Uchwały nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października.2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

18 października 2023 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem nr 154/2023 Burmistrza Krobi z dnia 18 października 2023 roku przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” z siedzibą w Krobi na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Krobia”, przedłożonego w Urzędzie Miejskim w Krobi w dniu 6 października br. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz