Gmina Krobia wśród liderów rewitalizacji w Wielkopolsce! Zgodnie z Uchwałą nr 626/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r, projekt Gminy Krobia pn.: „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” wybrany został do dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 17 447 843,23 zł, zaś kwota dofinansowania 10 789 592,32 zł. Gmina Krobia wśród liderów rewitalizacji w Wielkopolsce! 93/3 3 godziny, niespełna 100 osób,12 kilometrów oczyszczonych rowów i poboczy dróg oraz 93 worki śmieci to bilans I Krobskiego Trash Challenge, który 30 marca br. zorganizowany został przez Gminę Krobia przy współpracy z Powiatem Gostyńskim. Dodajmy, że celem Trash Challenge, który co warto podkreślić ma wymiar ogólnoświatowy, jest przede wszystkim oczyszczenie zaśmieconych obszarów w lokalnej społeczności oraz zachęcenie do dbałości o środowisko i estetykę otoczenia. 93/3 Wiedzą jak zapobiegać pożarom 30 uczniów z terenu gminy Krobia wzięło udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", które 3 marca odbyły się w Szkole Podstawowej w Krobi. Konkurs, którego organizatorami byli: Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi oraz Gmina Krobia, rozegrany został według ogólnopolskiego regulaminu, Wiedzą jak zapobiegać pożarom 43 922,09 zł dla najmłodszych polskich pacjentów 13 stycznia, już po raz 27., „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane w czasie jej tegorocznego „koncertu” środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego do specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami tzw. II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. 43 922,09 zł dla najmłodszych polskich pacjentów

Aktualności

Konkursy dla NGO 17 kwietnia 2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym

Aktualności 12 kwietnia 2019 Nagrodzeni za wyniki w nauce

Nagrodzeni za wyniki w nauce

10 kwietnia, podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, 94 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krobia odebrało stypendia za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, przyznane im uchwałą nr VI/48/2019 dnia 5 marca 2019 roku. Łączna pula

Aktualności z NGO 12 kwietnia 2019 Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Zakończyła się procedura rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe. Konkursy ogłoszone zostały jeszcze pod koniec ubiegłego roku i dotyczyły16 rodzajów zadań z zakresu: kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

Sport 12 kwietnia 2019 Gmina Krobia pełnoprawnym właścicielem hali sportowej przy ZSOiZ w Krobi

Gmina Krobia pełnoprawnym właścicielem hali sportowej przy ZSOiZ w Krobi

1 kwietnia podpisany został akt notarialny, na mocy którego Gmina Krobia stała się właścicielem hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Dodajmy, że 18 października 2018 r. Rada Powiatu Gostyńskiego podjęła uchwałę o zbyciu hali, w drodze

Aktualności 12 kwietnia 2019 Szansa na utylizację rolniczych folii

Szansa na utylizację rolniczych folii

W związku z sygnalizowanymi m.in. przez producentów rolnych problemami z zagospodarowaniem odpadów folii rolniczych informujemy, że istnieje możliwość odbioru odpadów przez prywatną firmę, posiadającą w tym zakresie stosowne uprawnienia.

Inwestycje 12 kwietnia 2019 Dla komfortu piłkarzy i nie tylko

Dla komfortu piłkarzy i nie tylko

Kilka dni temu, na boisku sportowym w Chwałkowie, zamontowana została nowa wiata stadionowa. Metalowa konstrukcja o długości 6,12 m. pokryta jest w całości poliwęglanem komorowym oraz wyposażona w 13 siedzisk.

Aktualności 12 kwietnia 2019 Z wizytą w Istebnej

Z wizytą w Istebnej

W dniach 6-7 kwietnia br. delegacja mieszkańców Chwałkowa gościła z wizytą studyjną w gminie Istebna na Śląsku Cieszyńskim. Miejsce wyjazdu nie zostało wybrane przypadkowo bowiem z gminą Krobia łączy je wspólne członkostwo w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Przypomnijmy,

Komunikaty 10 kwietnia 2019 Zapraszamy na transmisję online VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi

Oferta pracy 09 kwietnia 2019 Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jan

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jan

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi . Oferujemy pracę, w pełnym wymiarze

Aktualności z NGO 07 kwietnia 2019 Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 16/2019 Burmistrza Krobi z dnia 11 lutego 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności

Konkursy dla NGO 04 kwietnia 2019 Szansa na granty!

Szansa na granty!

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza konkursy grantowe: PGS - Program Grantów Społecznych oraz Działaj Lokalnie XI 2019. Termin składania wniosków upływa z dniem 6 maja br., a pula grantów wyniesie odpowiednio: 50 tys. zł w przypadku konkursu PGS oraz minimum 55 tys.

Aktualności z NGO 03 kwietnia 2019 Nabór na członków Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Nabór na członków Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz rozdziału 4 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Krobi, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVII/129/2016

Aktualności z NGO 28 marca 2019 Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 5/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz

Nadchodzące wydarzenia