ZNAJDŹ WYDARZENIA

Data rozpoczęcia: 2023-12-15 13:00
Data zakończenia: 2023-12-15 15:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na LXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 15 grudnia 2023 r. o godz. 13.00,  która odbędzie się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT  w  Krobi ul. Sportowa 1                                                  

 

Porządek obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LXVII sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/458/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2023 – 2031.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2024 rok.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobi na 2024 rok.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w Ciołkowie w trybie bezprzetargowym.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 256/2 położonej w Pudliszkach i działki numer 246 położonej w Kuczynie.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krobia lub jej jednostkom podległym, stanowiących pomoc publiczną - pomoc de minimis w sektorze rolnym  oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2024 – 2031.

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy  Krobia na rok 2024.

19.  Wolne głosy i wnioski.

20.  Zakończenie.

 

Projekty uchwał

Transmisja online - Sesji Rady Miejskiej w Krobi - godz. 13:00

 

 

Miejscowość: Rynek w Krobi
Data rozpoczęcia: 2023-12-16 14:00
Data zakończenia: 2023-12-16 18:00

Zapraszamy serdecznie wszystkich wystawców do zapisów w tegorocznej edycji wydarzenia! Już 16 grudnia 2023 r. odbędzie się kolejny Krobski Jarmark Bożonarodzeniowy! Zapisy oraz szczegóły dla wystawców - https://forms.gle/vT8AdBiXwiqRWTyS8 lub pod telefonem 781014987

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz