Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

ZNAJDŹ WYDARZENIA

Data rozpoczęcia: 2021-10-27 15:30
Data zakończenia: 2021-10-27 19:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza   na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 27 października 2021 r.   o godz. 15.30,  która odbędzie się  w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT w  Krobi ul. prof. J. Zwierzyckiego 1A                                                    

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Ślubowanie radnego.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych   w okresie międzysesyjnym.

6.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Krobi w rejonie ulic: Zachodniej, Poznańskiej, Jana III Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Janusza Korczaka oraz drogi wojewódzkiej.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Gogolewo.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

11. Rozpatrzenie   projektu   uchwały   w   sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/2020    Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na  lata 2021 – 2030.

14. Rozpatrzenie   projektu   uchwały   w  sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2021.

15. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych oraz informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zakończenie.