Nasz profil YouTube Projekty Unijne

ZNAJDŹ WYDARZENIA

Zapraszamy na XXX  sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2021-02-25 15:30
Data zakończenia: 2021-02-25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXX sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 15.30,  która odbędzie się  w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji  im. Jana z Domachowa Bzdęgi w  Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27 

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Krobi :

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji.

4.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi w jedną samorządową instytucję kultury.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krobia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2021 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Krobia w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonych w obrębie Gogolewo.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy najmu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Przyborowie.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pudliszkach.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia w ramach zasady de minimis.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2019 Rady MiejskiejwKrobizdnia18 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia nalata 2021 – 2030.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021.

20. Wolne głosy i wnioski.

21. Zakończenie.

Data rozpoczęcia: 2021-02-25 12:00
Data zakończenia: 2021-02-25 15:00

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza na webinar organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim:

 

Oferta ZUS na problemy finansowe przedsiębiorcy

 

W czasie spotkania ekspert ZUS przedstawi zagadnienia:

jaką pomoc w spłacie zadłużenia można uzyskać,
jakie należności podlegają odroczeniu lub rozłożeniu na raty,
jak złożyć wniosek o ulgę,
korzyści z podpisania umowy,
co to jest pomoc publiczna i komu można jej udzielić.
 

Webinar odbędzie się w czwartek, 25 lutego 2021 r. w godzinach: 12:00 - 14:00

 

Uczestnictwo tylko na żywo!

 

REJESTRACJA DO 23 LUTEGO:
Za pomocą formularza internetowego:
https://forms.gle/rnUQTxRQf2pXapYe8
Telefoniczna:
537 007 087

 

Zarejestrowane osoby otrzymają dalsze instrukcje jak dołączyć do spotkania na podany w formularzu adres mailowy najpóźniej w dniu spotkania.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Data rozpoczęcia: 2021-03-01 12:00
Data zakończenia: 2021-03-01 15:00

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza na webinar organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim:

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Spotkanie poprowadzi Mateusz Kozłowski - Regionalny Ekspert PPK

 

Webinar skierowany jest do Pracodawców i będą na nim omawiane najważniejsze zagadnienia m.in.:

Pracownicze Plany Kapitałowe - podstawowe informacje.
Zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK.
Podmioty zatrudniające i ich obowiązki.
Wybór Instytucji finansowej.
Ogólne informacje.
 

Webinar odbędzie się w poniedziałek, 1 marca, w godzinach 12:00 - 14:00.

 

Rejestracja za pomocą formularza internetowego:
https://forms.gle/snjXmeJiQPHn5hMVA

Telefoniczna:

 537 007 087

 

Instrukcja dołączenia do spotkania zostanie do Państwa przesłana na podane w formularzu rejestracyjnym maile najpóźniej pół godziny przed spotkaniem.

 

 

Link do wydarzenia na Facebook’u:  https://fb.me/e/3XAgFFMB3