Gminna Rada Seniorów w Krobi

Gminna Rada Seniorów powstała w 2016 r. z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Krobi. W lutym 2016 r. uchwalono Statut Gminnej Rady Seniorów a następnie podjęto działania zmierzające do jej powołania. Zgodnie ze Statutem głównym celem Rady jest podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska osób starszych w Gminie oraz wzmacnianie udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej Gminy.

Do zadań Rady należy w szczególności: monitorowanie potrzeb i działań na rzecz osób starszych w Gminie; pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Gminy w sprawach dotyczących osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy; współpraca z organami gminy i organizacjami przy opiniowaniu i rozwiązywaniu istotnych problemów, dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych, zgłaszanie uwag i wniosków do aktów prawa miejscowego, które dotyczą osób starszych;  formułowanie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych działań na rzecz osób starszych w obszarze budowy autorytetu tych osób, upowszechnianie w społeczności lokalnej dobrych praktyk dotyczących działań na rzecz osób starszych; podejmowanie innych działań wynikających z bieżących potrzeb osób starszych.

 

1.     Statut Gminnej Rady Seniorów

 Uchwała Nr XVII/129/2016 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu

 

2. Skład Gminnej Rady Seniorów

Zarządzenie Nr 66-2019 w sprawie ogłoszenia składu Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Zarządzenie Nr 67-2016 w sprawie ogłoszenia składu Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Zarządzenie Nr 69-2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2016 Burmistrza Krobi z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia składu Gminnej Rady Seniorów w Krobi

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz